قسم به حرمتِ لیلی که دوستت دارم

شب است و چشم تو گُل می کند دوباره مترس
رسیده فصلِ شکوفایی ستاره مترس

تو بر کرامتِ پروانه ها تداوم بخش
ز ناسپاسی این راه و سنگ خاره مترس

بر این کویر سَتروَن قدم گذار ، ای عشق!
از این کرانه ی دلگیر بی سواره مترس

قسم به حرمتِ لیلی که دوستت دارم
شبیهِ شعرِ من از بُغضِِ استعاره مترس

لباسِ رنجِ مرا بر سکوتِ شب ، آویز
که با نگاه تو آبی شوم دوباره،مترس

اگر به جای نُزولات آسمان دیدی
گلوله می چکد از ابر پاره پاره،مترس

کسی که منتظرت ایستاده در باران
به سمت پنجره ها می کند اشاره،مترس!

/ 2 نظر / 29 بازدید

دوستت دارم

دوستت دارم